ULUSLARARASI BELGELENDİRME

Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri

UNAS BELGELENDİRME

Teknik Kontrol Gözetim Hizmetleri

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz müşterilerimize denetimlerde katkı değer sağlayarak, iyileştirme için fırsatlar yaratmaktır.

Belgelendirme Başvuru Formu

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Belgele Sorgulama

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Müşteri Memnuniyeti

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

İnsan Kaynakları

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Logo Kullanımı

Logo Kullanımı

TQCSI Belgelendirme Logosu sadece belgelendirme kapsamındaki sahalarda kullanılabilir ve direkt olarak ürüne, dış ambalaj dâhil ürün ambalajına eklenemez ya da ürün belgelendirme izlenimi yaratacak herhangi bir yolla kullanılamaz. Bu uygulamalar JAS-ANZ akreditasyon Logosu için de geçerlidir.

İlgili TQCSI Sertifikasyon Logosu’ nun kırtasiye, reklam ve tanıtım materyallerinde kullanımı teşvik edilmektedir. Benzer şekilde JAS-ANZ Akreditasyon Logosu, TQCSI’ ın akredite olduğu programlarda belgelendirilen firmalar tarafından kullanılabilir ancak TQCSI Belgelendirme Logosu ile birleştirilmelidir. Her iki logo da kullanıldığında, logolar birbirine öncelik sağlamayacak şekilde oranlanmalıdır. TQCSI Sertifikasyon Logosu’ nu antetli kağıt, kırtasiye, reklam ve tanıtım materyallerinde kullanırken belgelendirilen Standart ve Tescil Numarası da eklenmelidir. Hem TQCSI Belgelendirme Logosu hem de JAS-ANZ Akreditasyon Logosu TQCSI yerel ofisinden elde edilebilir.

‘TQCSI’ ve JAS-ANZ logoları, tek renk olmak üzere, kuruluşun halihazırdaki kırtasiye malzemeleri veya gazete, magazin yazı renklerine uygun hale gelmesi açısından yeniden tasarlanabilir fakat; ‘TQCSI’ın tanımladığından farklı olarak birden fazla rengin kombinasyonları şeklinde tasarlanamaz ve basılamaz. Logolar, okunaklı ve görünebilir bir şekilde yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeden yeniden tasarlanmalıdır.

TQCSI müşterilerinin IAF MLA logolarının kullanmalarına izin verilmemektedir.