ULUSLARARASI BELGELENDİRME

Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri

UNAS BELGELENDİRME

Teknik Kontrol Gözetim Hizmetleri

Belgelendirme hizmeti sunduğumuz müşterilerimize denetimlerde katkı değer sağlayarak, iyileştirme için fırsatlar yaratmaktır.

Belgelendirme Başvuru Formu

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Belgele Sorgulama

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Müşteri Memnuniyeti

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

İnsan Kaynakları

Amacımız en yardımcı ve kapsamlı denetim servisimizi sizlere sunabilmektir. Bize bu konuda yardımcı olabilmek için bu kısa anketi lütfen doldurunuz.

Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Başvurusunun Alınması

-Başvuru Formunun Alınması

-Gerekli Gözden Geçirmelerin Yapılarak , Belgelendirme Teklifinin Verilmesi

-Sertifikasyon Aşamalarına İlişkin Bilginin Verilmesi

-Teklifin Onaylanması,Sözleşmenin Hazırlanması Ve İmzalanmasının Ardından

-Denetime İlişkin Atamanın Yapılması

-Denetimin Planlanması

Doküman İnceleme

Başvuru Sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuruyu yapan kuruluştan sistem dokümanlarını ( Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Gerekli Tüm Dokümanlar ) gözden geçirilmek üzere TQCSI –Türkiye ofisine ulaştırması talep edilir. TQCSI-Türkiye ’ye gönderilen dokümanlar, ilgili kuruluşun başvuruda bulunduğu standarda uygunluk açısından görevlendirilen denetçi tarafından incelenir ve tespit edilen uygunsuzluklar kuruluşa, Doküman İnceleme Raporu ile bildirilir..

Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler, belgelendirme denetimi öncesinde tamamlanmalıdır.
Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği doğrulanmadan belgelendirme denetimi yapılmaz.
Kuruluş tarafından, tespit edilen uygunsuzluklar giderilip ilgili revizyonlar gönderildikten sonra dokümanlar, görevlendirilen denetçi tarafından yeniden incelenir. Dokümanların yeniden incelenmesi aşamasında, devam eden uygunsuzluklar varsa veya görevlendirilen denetçi tarafından gerekli görülürse kuruluş ziyareti de yapılabilir.

Ön Denetim

Ön denetim talep eden firmalara ön denetim bir baş denetçi ile bir gün olarak yapılır.Ön denetimin Çevre Yönetim Sistem Belgelendirmesi hariç herhangi bir zorunluluğu yoktur. Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmez. Müşteri bu yönde bir talepte bulunamaz. Ön denetim sonucunda bir ön denetim raporu hazırlanır .Ve bir nüshası firmaya ulaştırılır.

Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme denetimi ile , firmada ilgili standardın gereklerine ve firmanın politikasına uygun olarak kurulmuş olan sistemin dokümantasyona uygunluğunu tespit etmek amacıyla TQCSI-Türkiye denetim takımı tarafından gerçekleştirilir.Denetim sırasında denetim takımı sistemi uygulayan personel ile görüşerek sisteme ve uygulamaya ilişkin kontroller yapar.Ve denetim sonucunda başvurulan standarda uygunluğun tespit edilmesi durumunda firma belge almaya hak kazanır.

Takip Denetimi

Belgelendirme denetimi sırasında standart’a ilişkin ilgili sistemin işleyişini etkileyecek ölçüde uygunsuzluklar tespit edilirse bu uygunsuzlukların zamanında giderilmiş ve düzeltici – önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmış olduğunu tespit etmek amacıyla gerektiğinde yerinde takip denetimleri gerçekleştirilir. Takip denetimleri belgelendirme denetimini yapan denetim takımı tarafından gerçekleştirilir.

Gözetim Denetimi

Firmaların belge aldıkları ilgili standart’a uygunluğunun, sürekliliğinin ve etkinliğinin devamlılığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler gözetim denetimi olarak adlandırılır.Gözetim denetimi sonucuna göre firmanın belge devamlılığı sağlanmış olacaktır.Bu denetimler en az yılda bir kere olmak üzere TQCSI-Türkiye denetim takımı tarafından gerçekleştirilir.